Sự kiện tại F.studio.

TIÊU ĐIỂM

iMessage

iMessage – Khám phá tin nhắn kiểu mới cùng với iPhone

Từ ngày 02/06/2018 đến 30/06/2018

Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

Hôm Nay

Reset

Thứ Năm 21

Thứ Sáu 22

Thứ Bảy 23

Chủ Nhật 24

Thứ Hai 25

Thứ Ba 26

Thứ Tư 27

Thứ Năm 28

Thứ Sáu 29

Thứ Bảy 30

Chủ Nhật 1

Thứ Hai 2

Thứ Ba 3

Thứ Tư 4

Không có sự kiện,chương trình nào diễn ra ngày hôm nay.

Từ 01/06/2018 đến 30/06/2018

 • Photo - Chụp hình ảo diệu cùng với iPhone

  Ngày 01/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 01/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 02/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 02/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 03/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 03/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 07/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 07/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 08/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 08/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 09/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 09/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 10/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 10/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 14/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 14/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 15/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 15/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 16/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 16/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 17/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 17/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 21/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 21/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 22/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 22/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 23/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 23/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 24/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 24/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 28/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 28/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 29/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 29/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 30/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 30/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

Từ 02/06/2018 đến 30/06/2018

 • iMessage – Khám phá tin nhắn kiểu mới cùng với iPhone

  Ngày 01/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 02/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 03/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 07/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 08/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 09/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 10/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 14/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 15/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 16/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 17/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 21/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 22/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 23/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 24/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 28/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 29/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

  Ngày 30/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 92 Hai Bà Trưng

CHƯƠNG TRÌNH

Apple - Khám phá tính năng

Bạn muốn tìm hiểu các tính năng trên chiếc iPhone, iPad, Macbook, Watch,...? Các buổi sự kiện tại Fstudio by FPT sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn và hướng dẫn bạn có những thông tin bổ ích, và tối ưu sử dụng sản phẩm của mình.

Xem chi tiết

Giải trí và thư giãn

Fstudio by FPT mở ra sự kiện hướng dẫn khách hàng sử dụng chiếc iPhone, iPad, Macbook,.. của mình để giải trí và thư giãn, giúp quý khách hài lòng hơn nữa về sản phẩm đang sử dụng.

Xem chi tiết

Copyright 2007 - 2018 Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT. GPĐKKD số 0311609355 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 08/03/2012. Người quản lý nội dung: Vũ Đức Hải

Apple, the Apple logo are trademark of Apple inc, registered in the US, and other countries