Thông số kỹ thuật
Loại phần mềm Apple Care
Thời gian bản quyền 24 tháng
Số thiết bị sử dụng 1 thiết bị
Sử dụng cho thiết bị MacBook Air M2 13 inch