iPad

iPad 2019 10.2 Wi-Fi 32GB

Màn hình 10.2 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 9.990.000 đ

iPad 2019 10.2 Wi-Fi 128GB

Màn hình 10.2 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 11.990.000 đ

iPad 2019 10.2 Wi-Fi + 4G 32GB

Màn hình 10.2 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 13.990.000 đ

iPad 2019 10.2 Wi-Fi + 4G 128GB

Màn hình 10.2 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 15.990.000 đ

iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB

Màn hình 7.9 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 10.990.000 đ

iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 256GB

Màn hình 7.9 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 14.990.000 đ

iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 4G 64GB

Màn hình 7.9 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 14.990.000 đ

iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 4G 256GB

Màn hình 7.9 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 18.990.000 đ

iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 64GB

Màn hình 10.5 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 13.990.000 đ

iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 256GB

Màn hình 10.5 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 17.990.000 đ

iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 4G 64GB

Màn hình 10.5 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 17.990.000 đ

iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 4G 256GB

Màn hình 10.5 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 21.990.000 đ

iPad Pro 11 WI-FI 64GB

Màn hình 11 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 21.990.000 đ

iPad Pro 11 WI-FI 256GB

Màn hình 11 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 25.990.000 đ

iPad Pro 11 WI-FI 4G 64GB

Màn hình 11 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 25.990.000 đ

iPad Pro 11 WI-FI 4G 256GB

Màn hình 11 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 29.990.000 đ

iPad Pro 12.9 WI-FI 64GB 2018

Màn hình 12.9 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 27.990.000 đ

iPad Pro 12.9 WI-FI 256GB 2018

Màn hình 12.9 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 31.990.000 đ

iPad Pro 12.9 WI-FI 4G 64GB 2018

Màn hình 12.9 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 31.990.000 đ

iPad Pro 12.9 WI-FI 4G 256GB 2018

Màn hình 12.9 inch

Xem chi tiết

Giá chỉ 35.990.000 đ

Copyright 2007 - 2018 Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT. GPĐKKD số 0311609355 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 08/03/2012. GP số 48/GP-TTĐT do sở TTTT TP HCM cấp ngày 02/07/2018. Người quản lý nội dung: Vũ Đức Hải

Apple, the Apple logo are trademark of Apple inc, registered in the US, and other countries